Etiket: din

 • usun şarkısı

  usun şarkısı

  9 dakikalık bir metin-siz ruhsunuz yani beyinde tepinen, “ben” diyebilen. kellenizi bir kutu düşünün, bu kutuya dışarıdan mâlumat yağıyor. ağzın alıştığı biçimiyle beş duyunuz var. bir de mâliki olmayanlarca yok sayılan “sezgi” var ki altıncısıdır; çiğnemeden löp löp yutulan bir lokma misali tam, tüm, bütün olarak algılar ama en kötü…

 • okuma önerim

  okuma önerim

  1 dakikalık bir metin-dert, vakit geçirmek, dertlerden uzaklaşmak ise, renklerine göre dizdiğiniz çok satanları ve klasikleri sırayla okuyor ve düşünmek denen varoluş yüzleşmesinden kaçıyor, arkadaşsızlığınızı unutuyor olabilirsiniz. gözlerinizi ısıtmanız iyi olmuş. kitap okumaya başlamak için iyi bir temel atmışsınız. artık okumaya başlayabilirsiniz. dert, hakîkat’e yaklaşmak ise buna üç ana yaklaşım…

 • evrim ve din

  evrim ve din

  9 dakikalık bir metin-doğanın her yerinde hiç durmaksızın devam eden değişimi anlamaya çalışmış, eski filozoflar da bir şeyler demişler. anaksimandros’tan beri denmiş bunlar. müslüman bilginlerden de basralı el cahiz vardır, ibn miskeveyh veya ibrahim hakkı… yâni hep konuşulmuş. mesele de değişimin mekanizması ve neyin neye nasıl dönüştüğü olmuş. hatta mevlâna,…

 • gazzâlî hakkında

  gazzâlî hakkında

  2 dakikalık bir metin-dünyada üç büyük aydınlanma oldu -biraz haksızca da olsa- ikincisini, islâm aydınlanmasını durduran adam olarak nam salmış âlimdir gazzâlî. târihteki en önemli ve temel felsefe/teoloji metinlerinden biridir tehâfütü’l-felâsife, yâni filozofların tutarsızlığı; okunmalıdır ama güç metindir, uyarayım. celal şengör gibi hegel’e “salak” diyebilecek kadar ileri giden bir adam…

 • din

  din

  2 dakikalık bir metin-“tanrı öldü,” der nietzsche. kur’an der: “doğmadı”. hawking de “felsefe öldü,”… nietzsche de öldü hawking de öldü; ama ne tanrı doğdu ne felsefe öldü. tanrı meselesini tek başına ele almak hatalıdır çünkü o’na doğru bakmayıcılar için o’nu örtücü bir mekanizmadan da söz edilmesi gerekir: din. dinsiz tanrı…