Etiket: zeka

 • zeka üzerine

  zeka üzerine

  3 dakikalık bir metin-zeka üzerine aslında bu konu hakkında ara ara yazdığımı fark ettim. aşırıya varan bir emek güzellemesi var. bu tabii kişinin kadercilikten kurtulma refleksiyle ilgili. yani hayat değiştirilebilir, demek isteniyor. iste, inan, çalış filan… dua et, adak ada, gerekeni yap ve olsun. nah olsun! boyun biraz ufaksa fazladan…

 • başarısız olma teknikleri

  başarısız olma teknikleri

  7 dakikalık bir metin-içinde “kişisel gelişim” saçmalığı veya su katılmışı olan kuantum’lu, evrene mesajlı, evren yasalı saçmalıklardan birinin geçtiği bir yazıdan tüm hücrelerimle iğreniyorum. burada anlatılacak olanların da o sınıfta ele alınması beni yaralar. o yüzden baştan söylüyorum, bu bir motivasyon yazısı değildir. bin kere düşmüş bir adam kendi düşüşlerini…

 • zekâ, sezgi, görgü ve us hakkında

  zekâ, sezgi, görgü ve us hakkında

  29 dakikalık bir metin-“us” kelimesini “akıl” kelimesi ile yakın bir anlamda kullanıyorum. farklarını konuşuruz lâkin birisine “zeki” demekle “akıllı” demek arasında çok bariz bir fark vardır. bazı erkek çocukları vardır. zehir gibi bir zekâya sahiptir. matematik çözerler, teknik bilirler, mantık oyunlarında iyidirler fakat nerede ne konuşacaklarını bilmezler. saçma sapan hayat…

 • anlama yeteneği

  1 dakikalık bir metin-anlama yeteneği için zekâ yeterli değil. aşırı duygulardan da kurtulmalı.

 • hiperaktiviteniz var mı

  hiperaktiviteniz var mı

  2 dakikalık bir metin-             hiperaktiviteniz var mı? bu bir huy veya fıtrat olarak değil, dürtüsel bozukluk olarak nitelendiriliyor. beraberinde dikkat eksikliğinin de olduğu bir aşırı hareketlilik hâlidir. tam ismi dehb, yâni ‘dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’. bizim ülkemizde bir hayli çoktur ki ben de çok çektim. batı’daki tanı kriterlerine göre…

 • kondom ve zekâ

  kondom ve zekâ

  2 dakikalık bir metin-insanlık târihinin en düşük zekâ seviyesine sâhibiz. niçin mi? izin verin açıklayayım… çağlar boyunca ortalamada, 20 yaşından evvel 1-2’sini dünyaya getirip, totalde 4-6 arası çocuğa sâhip olan aileler oldu. eğitimli veya burjuva kesimin daha çok çocuğa sâhip olması da beden işçilerinin veya askerlerin sağlık ve ömür sorunları…

 • asal sayılar

  asal sayılar

  2 dakikalık bir metin-gençtim. çok genç. tübitak’ın tübitak olduğu yıllarda, birer milyon dolar ödül konan, çözülememiş yedi matematik problemi bilim teknik dergisi’nde yayımlanmıştı. ben de niyetlenmiştim, uğraşmıştım ve bir mektup ile çözümümü göndermiştim. bir ay sonra ‘çözüme yaklaşanlar’ başlığı altında adım geçiyordu. uğraştığım problem: goldbach sanısı. yaş: 16. iki yıl…

 • aklın üç bileşeni

  aklın üç bileşeni

  3 dakikalık bir metin-“us” kelimesini “akıl” kelimesi ile yakın bir anlamda kullanıyorum. farklarını konuşuruz lâkin birisine “zeki” demekle “akıllı” demek arasında çok bâriz bir fark vardır. bazı erkek çocukları vardır. zehir gibi bir zekâya sâhiptir. matematik çözerler, teknik bilirler, mantık oyunlarında iyidirler fakat nerede ne konuşacaklarını bilmezler. saçma sapan hayat…