Etiket: hegel

 • değişimin beş rengi

  değişimin beş rengi

  1 dakikalık bir metin-değişimin beş rengi var. a’dan sıkılıp b’ye, b’den yılıp a’ya dönüş; salınım hareketi. şehirde köy havasını, köyde şehir imkânlarını özleyenlerinki. cemiyetin sinüs grafiği bu cinstir; feminizm ataerkilliğin çocuğu, dincilik laisizm çocuğudur. a’dan b’ye, b’den c’ye, daldan dala sıçrayış. bunda da us yok. sıkılmasal, duygusal. duruş… put gibi,…

 • hegel ve değişim

  1 dakikalık bir metin-değişiminin tekâmül olduğunu nasıl anlarsın? evvelki formunu inkâr ederek değil, yutarak, içine alarak bugüne gelmiş olmandan. hegel’in iki cümlelik özeti bu işte.

 • tin yasası

  1 dakikalık bir metin-doğa yasaları kendi içinde boğuşamaz, çelişemez, çatışamaz. madem itişme var, o hâlde doğada doğal olmayan başka bir yasa daha var. entropi dışında bir tin varsaymak için işte bir neden daha.

 • tez, antitez, sentez

  1 dakikalık bir metin-çoğu zaman, fevrî antitezlerimizi düşünülmüş sentezler sanıyoruz. antitez ile sentezi ne çok karıştırıyoruz.

 • negasyon

  negasyon

  1 dakikalık bir metin-insanı anlamanın en kestirme yolu negasyonu (yadsıma) anlamaktan geçer. nasıl ki eşyada etki tepkiye müsâvîdir, insanda da tepki etkinin intikamıdır. evvelki gönül ilişkisinin intikamı yenisinden alınır. babaya kızamadığını, kocaya patlarsın. yeni siyasi fırkalar eskileri eleştirerek doğar. ayıp derecedeki şüpheciliğini eski aldatılmışlığına bağlarsın. okulda yapamadığının bağımlısı olursun mezunken.…

 • komünizm

  komünizm

  2 dakikalık bir metin-fikir babası olarak marx ve engels gösterilir. öyledir de. komünizm der ki: evvelki, çok evvelki insanlarda paylaşım ve eşitlik var imiş. iş birliği yerine iş bölümü, yâni mülk duygusu kentlerde başladığından beri de sömürü, köleleştirme, sınıfsal ayrım başlamış. nihâyetinde modern sanayi kentlerinde kala kala iki sınıf kalmış…