Etiket: tikeller

 • üç kavrayış ve eskimek

  üç kavrayış ve eskimek

  7 dakikalık bir metin-bazı yazılarım diğerlerinden daha önemli, en azından bütünleyici. ben de bu bütünlüğü, hayatı toplu kavrayışı bu yazıdaki argümanlarım ile sağlayabileceğimi sanıyorum. insan için üç kavrayış düzeyinden bahsedebiliriz. bunların en aşağıda bulunanı ki ilk tanıdığımız budur, duyular düzeyi. ağzın alıştığı sayı ile beş duyumuz var ve durmadan veri…

 • tikeller ve duyular

  1 dakikalık bir metin-doğada canlılar tümelleri bilmez; bu yüzden duyuları çok güçlüdür. böcekten, aklı ve tümelleri keşfeden/icat eden insana doğru geldikçe, tikellere ihtiyaç azaldığı için duyular zayıflar.

 • sunî tümeller

  1 dakikalık bir metin-kavramlar -yani tabii tümeller- ve tikeller yalnızca nicelikseldir. nitelik, biz tarafından uydurulan sunî tümellerdedir.

 • tümel

  1 dakikalık bir metin-senin tümel dediğin donuk resim değil, hareket ilkesi.